Usługi BHP i p.poż

Fotolia_52323271_Subscription_XXL_400

Świadczymy kompleksowe usługi BHP oraz p.poż we Wrocławiu.

W ich ramach oferujemy:

USŁUGI BHP

 • wdrażanie, dokumentowanie i audytowanie systemu zarzadzania BHP w firmie,
 • wykonywanie audytów wewnętrznych BHP,
 • przeprowadzenie, sporządzanie oraz aktualizację ocen ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ergonomii,
 • sporządzanie rocznej analizy stanu BHP,
 • dostosowanie nowych maszyn do wymagań zasadniczych, maszyn używanych (starych) do minimalnych wymagań technicznych w zakresie BHP,
 • opracowanie deklaracji zgodności dla maszyn w odniesieniu do dyrektyw WE – wymagania BHP,
 • Opracowywanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia /BIOZ/
 • Nadzór BHP na budowie
 • Pełnienie obowiązków koordynatora BHP na budowie
 • współdziałanie i reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowanie powypadkowe i opracowanie dokumentacji powypadkowej,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dobór środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

USŁUGI P.POŻ

 • wykonywanie audytów p.poż. w firmie,
 • wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizację – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 • wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • przeprowadzenie próbnych ewakuacji,
 • okresowe pomiary instalacji,
 • konserwację sprzętu i urz. ochrony p.poż.

Formy współpracy:

 • outsourcing BHP i p.poż, czyli stała opieka nad Państwa firmą dotycząca szkoleń i nadzoru BHP (Wrocław i okolice),
 • umowy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
 • jednorazowe zlecenia w zakresie BHP, ochrony p.poż, szkoleń itp.

Postaw na outsourcing oraz usługi BHP i p.poż.! We Wrocławiu wybierz Obligat. Zaufaj nam, a zyskasz spokój ducha.