Pierwsza pomoc

Nagłe zatrzymanie krążenia – film interaktywny

Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna

Krwawienie z nosa

Krwotok zewnętrzny

Atak epilepsji (padaczki)

Zadławienie (zakrztuszenie)

Oparzenie termiczne

Proste złamanie przedramienia

Rana z ciałem obcym

Użądlenie przez owada – wstrząs anafilaktyczny

Porażenie prądem

Połknięcie substancji chemicznej

Numery alarmowe w Polsce


Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl – szkolenia bhp online