Outsourcing kadr

Fotolia_67611579_Subscription_XXL_400

Prowadzenie i outsourcing kadr we Wrocławiu

Proponujemy wygodną usługę outsourcingu kadr, w ramach której świadczymy:

  • prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
  • prowadzenie dokumentacji akt osobowych,
  • przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzeń umów o świadczeniu pracy, świadectwa pracy,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • opracowywanie harmonogramów pracy, zakresów obowiązków,
  • naliczanie urlopów i prowadzenie ich ewidencji i rozliczania,
  • opracowywanie regulaminów pracy,
  • umowy z Ośrodkami Medycyny Pracy,
  • kierowanie na badania lekarskie i ustalanie rodzaju badań,
  • współdziałanie i reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź podstawowy cennik

Postaw na outsourcing kadr!
We Wrocławiu wybierz prowadzenie kadr przez „Obligat”.

Zaufaj nam, a zyskasz spokój ducha.