Kodeks pracy – czas pracy

Kodeks pracy: urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

Czas pracy: pora nocna, niedziele i święta

Czas pracy: normy, systemy, okresy rozliczeniowe

Czas pracy: godziny nadliczbowe


Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl – szkolenia bhp online