Cennik

Lp.UsługaCena (zł netto)Uwagi
1.Szkolenie wstępne BHP, p.poż95,001 osoba
2.Szkolenie stanowiskowe BHP95,001 osoba
3.Szkolenia okresowe BHP dla pracowników -robotniczych i administracyjno-biurowych125,00

125,00

1 osoba

1 osoba

4.Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Pracowników inżynieryjno-technicznych
240,00

240,00

1 osoba

1 osoba

5.Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy360,00Za 1 stanowisko pracy
6.Przygotowanie dokumentacji powypadkowej (protokół)360,00Wypadek 1 osoby
7.Opracowanie Instrukcji stanowiskowej BHP80,001 instrukcja
8.Opracowanie rocznej analizy stanu BHP270,00Za 1 rok
9.Szkolenie pracowników wyznaczonych do ewakuacji oraz zwalczania pożarów180,001 osoba
10.Szkolenie z I pomocy przedmedycznej130,001 osoba
11.Przeprowadzenie próbnej ewakuacji pracowników ze sporządzeniem dokumentacji300,00Za 1 próbną ewakuację
12.Opracowanie minimalnych wymagań BHP280,00Dla 1 urządzenia
13.Koszt dojazdu08358,00Za 1 Km
14.Przygotowanie odpowiedzi na pismo150,001 pismo
15.Inne usługi według odrębnych uzgodnień50,00Przy stawce za 1 RG

Wysokość stawek poczynając od 01.03.2019r. będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji publikowany przez GUS

W przypadku przeprowadzenia szkolenia dla grupy powyżej 10 pracowników (jednorazowo) zostaną zastosowane ceny preferencyjne.

Ceny ustalamy po kontakcie telefonicznym lub osobistym. Każda cena jest do negocjowania. Cennik ma charakter poglądowy/informacyjny.

Postaw na outsourcing kadr, ochrony p. poż i BHP! We Wrocławiu wybierz „Obligat”. Zaufaj nam, a zyskasz spokój ducha.